VERAS Webtool

Tekst en toelichting bij het Certificatieschema Asbest

2019
2017

Over VERAS


VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Met ruim 100 leden en 20 donateurs vertegenwoordigen wij een belangrijk deel van de sloop- en asbestverwijderingsbranche.


Onze hoofddoelstellingen zijn:

  • behartigen van de belangen van de sloop- en asbestverwijderingsbranche;
  • bevorderen van de professionaliteit, het kwaliteitsniveau en goede imago van de branche;
  • optimale informatievoorziening en serviceverlening aan onze leden en andere partijen. 

Wij zetten ons in voor:

  • een gezonde marktstructuur voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven; 
  • adequate en werkbare wet- en regelgeving en normen en richtlijnen; 
  • borgen van veilig en milieukundig slopen en veilig & gezond werken; 
  • een bijdrage leveren aan de Circulaire Economie door het bevorderen van een hoogwaardig hergebruik van vrijkomende sloopmaterialen;
  • verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (www.sloopcode.nl).

Als belangenbehartiger zijn wij vertegenwoordigd in diverse overlegvormen en commissies. Ook zijn er intensieve contacten met de betrokken departementen en relevante maatschappelijke organisaties. 


Een andere belangrijke activiteit van VERAS is de informatievoorziening en helpdesk voor leden. Een lidmaatschap moet namelijk ook individuele voordelen voor lidbedrijven opleveren. 


VERAS is lid van Aannemersfederatie Nederland (AFN) en van de European Demolition Association (EDA). Verder vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met collega brancheorganisaties.


Naar de VERAS websiteLid of donateur worden van VERAS

Vraag 1

U wilt inloggen in de VERAS Webtool Certificatieschema Asbest. Voordat we u uw inloggegevens sturen hebben we (éénmalig) een paar korte vragen aan u. Dit neemt minder dan één minuut van uw tijd in beslag:

Wie bent u?
Kies een optie. U hebt niets ingevuld.

Vraag 2

VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Wij staan voor een optimale belangenbehartiging van de sloop- en asbestverwijderingsbranche en een hoogwaardige service en informatievoorziening aan onze leden en donateurs. Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van VERAS?
Kies een optie.

Vraag 3

VERAS steunt de Sloopcode. Bent u bekend met de Sloopcode?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 3a

Wilt u als bedrijf de Sloopcode steunen?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 3b

Wilt u meer informatie over de Sloopcode en de voordelen voor uw bedrijf?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 4

Bent u bekend met het sloopcertificaat (BRL SVMS-007: Beoordelingsrichtlijn voor Veilig en Milieukundig Slopen)?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 4a

Wilt u meer informatie over het sloopcertificaat en de voordelen voor uw bedrijf?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 5

VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Als branchevereniging steunen wij de Sloopcode. Bent u bekend met de Sloopcode?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 5a

Wilt u meer informatie over de Sloopcode en de voordelen voor u als opdrachtgever of adviseur?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 6

Bent u bekend met het sloopcertificaat (BRL SVMS-007: de Beoordelingsrichtlijn voor Veilig en Milieukundig Slopen)?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 6a

Schrijft u als opdrachtgever of adviseur het sloopcertificaat (BRL SVMS-007) voor in uw bestekken en contracten?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 6b

Wilt u meer informatie over het sloopcertificaat BRL SVMS-007 en de voordelen voor u als opdrachtgever of adviseur?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 7

Heeft uw organisatie sloopaannemers of asbestverwijderaars als klant?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag 7a

Bent u geïnteresseerd om donateur te worden van VERAS?
Kies een optie. U hebt niks ingevuld.

Vraag end

Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen! Om ons inzicht te geven in wie er naast onze leden gebruik maken van de VERAS Webtool Asbestcertificatie Schema vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen. Zodra u op [‘verzend’] klikt, ontvangt u direct uw inloggegevens per e-mail en kunt u meteen gebruik maken van de VERAS Webtool Asbestcertificatie Schema.

Vraag eind-2

Leden van VERAS hebben reeds een inlogcode voor de VERAS Webtool Asbestcertificatie Schema. Informeer bij uw bedrijf naar de inlogcode of neem contact op met het <secretariaat>.

Uw account is succesvol aangemaakt!